חבר מביא חבר

חבר מביא חבר

ככל מרכזי המחקר של האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחקר המוסיקה היהודית מקוים מאז הקמתו על ידי מענקי מחקר מקרנות אקדמיים תחרותיים וכן מהנדיבות של תומכים וידידים מרחבי העולם. גם אתם יכולים להפוך לתומכים במפעל הייחודי של חיזוק התרבות המוסיקלית היהודית באמצעות המחלקה לפיתוח וליחסי ציבור של האוניברסיטה העברית תוך ציון רצונכם לתרום למרכז לחקר המוסיקה היהודית או אחד הפרויקטים שלו באופן מיוחד.