יובל אונליין חדש: סוחר-צמר-פילוסוף יהודי במוצול דן במוסיקה בהשראת צפייה בריקוד צוּפי

יובל אונליין חדש: סוחר-צמר-פילוסוף יהודי במוצול דן במוסיקה בהשראת צפייה בריקוד צוּפי
סוחר - צמר - פילוסוף יהודי במוצול דן במוסיקה בהשראת צפייה בריקוד צוּפי
 
חגי בן-שמאי
 
בוועידה הראשונה של החברה לחקר התרבות הערבית היהודית, בשיקגו באביב 1984, הערתי על התפשטות העיסוק בפילוסופיה מהמרכזים הראשיים (בעראק היא בגדאד) אל ערי שדה. הבאתי דוגמה מהערת שוליים של יעקב מאן בדיונו בתולדות קהילת מוצל בתקופת הגאונים. בהערה זו הזכיר את חיבורו הכתוב בערבית-יהודית של טאבא בן צלחון, שהוא ראה בכתב יד בלנינגרד, והביא כמה פרטים מתוכו, ובכלל זה כותרתו, "כתאב אלמנאט'ר" = 'ספר המִצְפּים' או התצפיות. כל מה שיכולתי להוסיף באותה שעה להערת השוליים ההיא לא היה אלא קטע גניזה נוסף שבו נזכר החיבור ההוא לאחר מכן הגיע לידי צילום של כתב היד שעליו העיר מאן, ויכולתי אפוא לעמוד על טיבו של החיבור שהוא מכיל, ותיארתי אותו בהרצאה בוועידה השלישית של החברה לחקר התרבות הערבית היהודית, בתל-אביב בקיץ 1989. בעקבות ההרצאה ההיא פרסמתי מאמר שבו דנתי בחיבורו של טאבא מצד הנסיבות ההיסטוריות לכתיבתו, ומצד ההיסטוריה החברתית-תרבותית של קהילת מוצל. אני עדיין חולם לפרסם את כל כתב היד. כאן אתרכז בנקודה אחת מתוכו המייצגת יפה את רוחו ותוכנו של כל החיבור. אולם, אומר בראשונה כמה דברים קצרים על כתב היד והחיבור שהוא מכיל, ומי שרוצה לדעת עוד פרטים יוכל לעיין בשני מאמריי הקודמים.

 

להמשיך לקרוא  את המאמר השלם, לחץ כאן.

הוספת תגובה

Plain text

  • Allowed HTML tags: <i>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.