מרדכי גבירטיג

משורר
1877-1942

גבירטיג התפרסם כטרובאדור יהודי שמלחין וכותב את שיריו. עבודתו הפכה לפופולארית בכל רחבי הגולה והעם לפני שקיבלה הכרה על-ידי מבקרים ספרותיים.

בשנת 1936 מ.קיפניס אסף ערך והוציא לאור  את עבודתו של גבירטיג ובהמשך פרסם תוספות לעותק המקורי בשנת 1942 ואחר כך ב 1948. שירו המפורסם ביותר "העיירה בוערת" חובר בתגובה לפוגרום הפולני בשנת 1938 בעיר פז'יטיק. גבירטיג נרצח על-ידי הנאצים בשנת 1942, ביוני, עם אשתו ושתי בנותיו. בשנת 1967 פורסם בעברית האוסף "העיירה בוערת", שהוא אוסף של שיריו האחרונים שנכתבו בגטו קראקוב .

Close