קיי קאופמן שלמיי

אתנומוסיקולוגית (יהודי אתיופיה וסוריה)
1948 -
Close