homepage

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות

תפילת עמידה היא ליבת טקס התפילה היהודי. לתפילת עמידה שני שמות נוספים: תפילת שמונה עשרה – בשל שמונה עשרה הברכות שהנאמרות במסגרתה ו"התפילה" – המדגיש...

AddToAny