הגשת מאמר

"יובל אונליין": הנחיות לכותבים

"יובל אונליין" מעוניין לקבל כתבים מחקריים הדנים במוזיקה יהודית במשמעות הרחבה ביותר של המושג, כולל גישות מחקר היסטוריות, אתנומוזיקולוגיות, אנתרופולוגיות, סוציולוגיות ותרבותיות לנושא. הכתבים המוגשים ל"יובל אונליין" חייבים להיות מקוריים, וכאלה שטרם פורסמו בשום מקום אחר. אף שעד עתה היה "יובל אונליין" בעיקרו כתב-עת בשפה האנגלית, אנו מקבלים עתה גם כתבים בעברית, צרפתית, גרמנית, איטלקית וספרדית, ובלבד שהמחבר מצרף אליהם תקציר מפורט באנגלית. אנו מעודדים הגשת כתבים אשר עושים שימוש ביכולות שמציע האינטרנט, במיוחד מולטימדיה והיפרטקסט, כולל הפניות אל התזאורוס באתר המרכז לחקר המוזיקה היהודית. כל המאמרים עוברים ביקורת עמיתים.

אנו מקדמים בברכה גם ביקורות ספרות, דו"חות, תקצירי עבודות דוקטורט וכתבים קצרים אחרים. אלה ייכללו בכתב העת כנספחים.

באחריות הכותבים לקבל אישור לשימוש בחומר שיש עליו זכויות יוצרים בכל פרסומי "יובל אונליין".

פורמט להגשת כתבים

יש להגיש את הכתבים בתוכנת וורד (גרסאות 2003-97 או מאוחרות יותר), ולציין בצורה בהירה את המקום שבו נמצאות כל הדוגמאות הגראפיות ואלה המובאות במולטימדיה, ואת תוכנן. קבצי מולטימדיה יש להגיש בנפרד, מלווים בתיאור תמציתי של תוכניהם.

דוגמאות גרפיות ומוזיקליות

את הקבצים הגרפיים יש להכין כקובצי GIF או JPG. דוגמאות מוזיקליות שהוכנו בתוכנות Sibelius או Finale יש להגיש כקובצי TIF. לכל קובץ יינתן שם שיורכב משם המשפחה של הכותב, מילת מפתח לקוחה מכותרת המאמר, ומספר סידורי. יש לוודא שכל שם קובץ כולל את הסיומת המגדירה את סוג הקובץ (כגון gif, jpg או tif).  מתקבלות גם דוגמאות מוזיקליות משולבות בתוך מסמך וורד.

דוגמאות מדיה

אנו מקדמים בברכה מדיה כגון MIDI וקובצי שמע 3 MP, הזרמת (streaming) אודיו או וידאו (למשל Quicktime), ואנימציה (למשל Flash).

הפניות

במאמרים המוגשים ל"יובל אונליין" חייבות ההפניות להיות מוצגות בשיטת המחבר-תאריך המפורטת בפרק 15 של ה-Chicago Manual of Style, מהדורה 16.

בגוף המאמר יופיעו בסוגריים רק ציוני מחבר-תאריך בסופי משפטים, כדי לשמור על רצף הטקסט. אם ההפניה נוגעת לדף ספציפי או לטווח מסוים של דפים, יופיעו מספריהם אחרי ציון השנה. כאשר שם המחבר מוזכר בתוך המשפט, יש לרשום בסוגריים רק את התאריך. כאשר קיימת התייחסות אל הפרסום בתוך המשפט אין להוסיף מידע בסוגריים. כאשר מוזכרים שני מאמרים או יותר שפורסמו על ידי אותו מחבר בשנה אחת, יש להוסיף את האותיות A, B, וכו' בתוך הטקסט וברשימת המקורות בסוף.

פרטים ביבליוגראפיים מלאים יופיעו רק בסוף הטקסט תחת הכותרת "רשימת מקורות". פרטים מדויקים אודות דרכי ההפניה הביבליוגראפית והציטוט ממקורות אינטרנט ניתן למצוא בפרק 15 של ה-Chicago Manual of Style, מהדורה 16.

להלן מספר דוגמאות:

מאמר מתוך כתב עת, מאת מחבר אחד:

Idelsohn, Abraham Zvi.1913. “Die makamen in der hebräischen Poesie der orientalischen Juden.”Monatschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 57: 314-25.

ספר מאת מחבר אחד:

Keller, Manfred. 2006. Erich Mendel/Eric Mandell: ZweiLebenfür die Musik der Synagoge. Essen: Klartext.

ספר מאת מספר מחברים:

Shiloah, Amnon and Ruth Tenne. 1977. Music Subjects in the Zohar: Texts and Indices. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press.

קובץ ערוך:

Kiselgof, Zinovy, Leonid Guralnik, and Evgeny Khazdan, eds. 2001. Jewish Folk Melodies. St. Petersburg: Jewish Community Center of St. Petersburg.

מאמר מתוך קובץ ערוך:

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara and Jonathan Karp. 2008. “Introduction.” In The Art of Being Jewish in Modern Times, ed. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Jonathan Karp, 1-20. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

שני מקורות או יותר שפורסמו על ידי אותו מחבר באותה שנה:

Bohlman, Philip V. 2008a. Jewish Music and Modernity. Chicago: University of Chicago Press.

-----, ed. 2008b. Jewish Musical Modernism: Old and New. Foreword by Sander L. Gilman. Chicago: Chicago University Press.

הערות שוליים

הערות שוליים ישמשו רק למטרות הבאות: הארות הנוגעות להפניות, הערות מזדמנות או מספר גדול של הפניות. מספרה של הערת השוליים יופיע אחרי סימן הפיסוק הסוגר את המשפט או את הציטוט.

הגשת קבצים

את הכתבים ניתן לשלוח כקובץ מצורף לכתובת jmrc_inf@savion.huji.ac.il.

AddToAny