— פריטים ביבליוגרפיים

המוסיקה ומסורותיה בקהילה הפורטוגזית באמשטרדם במאה הי"ח

Title:
המוסיקה ומסורותיה בקהילה הפורטוגזית באמשטרדם במאה הי"ח
20
מחבר
Publisher: 
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
Material Type: 
ספרים
Tradition: 
Spanish-Portuguese
Place of Publication: 
ירושלים
Year: 
1974
Series: 
יובל - סדרת מונוגרפיות
Volume: 
1
Languages: 
אנגלית
עברית
Country / Area: 
הולנד
Description: 

This monograph presents the existing literary evidence related to the art music practices of the Portuguese Jewish Community of Amsterdam in the 18th century. It includes an inventory of the notated musical sources preserved in the library of the community in Amsterdam, an edition of some of the works, and background on the musical occasions in which this music was performed. 144p. Revised and enlarged version of part 4 of the author's "la pratique musicale savante dans quelques communautes juives en Europe aux 17e et 18e siecles".

Attachments: 
תוכן העניינים

AddToAny