המסורות המוזיקליות של יהודי אתיופיה

הסיפור הדרמטי של עליית יהודי אתיופיה לישראל בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 נגע ללבם של רבים ברחבי העולם. ביזמת המרכז, הוקם ב-1985 צוות מחקר צרפתי-ישראלי משותף שמטרתו לתעד בפרטות את הליטורגיה של יהודי אתיופיה למען הדורות הבאים. שותף לפרויקט היה הגוף הקרוי "המעבדה ללשונות ותרבויות בע"פ" (Laboratoire de Langues et Civilisations à Tradition Orale - LACITO) של המחלקה למוסיקולוגיה במרכז הצרפתי הלאומי למחקרי מדע (CNRS). כיום ממשיך את המחקר צוות חדש, "שפה-חברה-מוסיקה" בהנהלת פ. אלוורז-פרייר. את העבודה מלווה התובנה שאיסוף וניתוח המורשת המוזיקלית של הקהילה היהודית הזו תביא לשימורה, ותתרום רבות בשטחי מחקר אקדמיים אחרים בנוסף למוסיקולוגיה, כגון בלשנות שמית ולימודי ליטורגיה. השלב הראשון של הפרויקט הושלם בסמוך למועד עלייתם של שני גלי העלייה העיקריים של יהודים אתיופיים לישראל. על פי התכנון יכלול השלב השני פרסום שלושה תקליטורים וספר, אשר יסכמו את הממצאים של כ-25 שנות מחקר בנושא.

AddToAny