זמרת-מסרנית יוצאת מרוקו הספרדית והמתגוררת בצרפת. עיקר החומר המוסיקלי שמתמחה בו הנרייט אזן הוא משל היהודים-הספרדיים ממרוקו.

Phone: 
Email: 
Address: 

AddToAny