הקבוצה לחקר המוזיקה של יהודי ספרד והמזרח

 

ב-2007, הוקמה במרכז הקבוצה לחקר המוזיקה של יהודי ספרד והמזרח. מטרת הקבוצה לפתח גישה משולבת לחקר המוזיקה בחברות היהודיות של יוצאי ספרד וארצות המזרח. הקבוצה חוקרת את התרבויות הליטורגיות, הפארא-ליטורגיות והחילוניות של הקהילות האלה. בין הנושאים העולים לדיון בקבוצה: היבטים מתודולוגיים; בעיות של אותנטיות; מודאליות (מקאמים ומערכות אחרות); המשכיות ותמורות, ועוד.

AddToAny