זלמן פולאק

חזן, מלחין ומורה לחזנות ותפילה אשכנזית
1901-1985

1901 (תרס"א)       נולד בפטרובוסלו, יוגוסלביה

1919 (תרע"ט)       עלה לארץ עם אמו

1920 (תר"ף)         נפצע בפרעות בירושלים (לאחר שהבריא התפלל תפילת הודיה בחורבת ר' יהודה החסיד)

1921 (תרפ"א)       הוזמן לשמש חזן בבית הכנסת הגדול בראשון לציון

1922 (תרפ"ב)       חזר למולדתו להבראה ולשירות צבאי ולהשתלמות בחזנות

•          השתלם בחזנות אצל החזן יהודה לייב מילר בווינה ואצל יוסף באסר מסובוטיצה

•          היה פעיל בארגון החזנים היוגוסלבי

1926 – 1934 (תרפ"ב-תרצ"ד) כיהן כחזן קהילת מונטפיורי בוינה וכחזן ראשי לקהילת האשכנזים בסאראייבו

דצמבר 1934 (טבת תרצ"ה)           עלה בחזרה לארץ ישראל

 

1934 – 1948 (תרצ"ד-תש"ח)        שימש חזן בבתי כנסת רבים ושונים בארץ

•          1937 (תרצ"ז) היה מעורב בהקמת ארגון החזנים בישראל ובמשך שנים פעיל בו

1948 (תש"ח) נישא למרגלית לבית אגסי

1951 – 1985 (תשי"א-תשמ"ה) רושם נוסחאות ומורה

•          מייסד קורסים לנוסח וחזנות ומקים בית אולפן לחזנות "היכל דוד"

•          1953, 1962 – מ"ש גשורי ואחרים כותבים עליו שבחים בעיתונות, בעיקר על פועלו ברישום הנוסחים ובהכשרת חזנים

•          1960 ידיעות המכון למוסיקה דתית מדווח עליו כעל מוסד להכשרת חזנים ועל כתבי ידו

•          פעיל בארגוני חזנים

•          מלמד תלמידים בתל אביב ובירושלים

1985 תשמ"ה        נפטר בירושלים

 

טלפון: 
דוא"ל: 
כתובת: 

AddToAny