יעל שי

חוקרת
1955 - 2014

תואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן. נושא עבודת הדוקטורט:  תהליכי השינוי ברפרטואר המוסיקלי המסורתי של החתונה בקרב יהודי חבאן (מנחה: פרופ' אורי שרביט). משנת 2001 מפקחת מרכזת על החינוך המוסיקלי במשרד החינוך.עיסוקים

1975     -   חקר יהדות תימן, כולל הקלטות אודיו ווידיאו.

1987     -    חקר יהדות חבאן, כולל הקלטות אודיו ווידיאו.

1985     -    חקר המוסיקה הכלייזמרית, כולל הקלטות אודיו.

1988     -    הוראה במחלקה למוסיקה, קורסים העוסקים באתנומוסיקולוגיה ובחינוך מוסיקלי.

1990     -    כתיבת תכניות לימודים במוסיקה לבתי-הספר היסודיים.

1992     -    הוראה בחוג המשולב למורשת מזרח, הפקולטה למדעי היהדות.

1995     -    הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים.

1996     -    "גוונים" - הפקת ערכת קלטות של מוסיקה אתנית יהודית לגני ילדים מטעם האגף לחינוך קדם-יסודי, משרד החינוך בשיתוף עם המחלקה למוסיקה אוניברסיטת בר-אילן.

1997     -    חקר יהודי אפגניסטן ויהודי לוב בשיתוף פעולה עם ד"ר רחל קולנדר.

1998     -    חברה בוועדת היגוי ארצית להכנת תכניות לימודים במוסיקה מטעם משרד החינוך.

1999     -    עומדת בראש הפרויקט "אשת חיל מי ימצא" העוסק בתרומתן של "נשות החיל" לחברה הישראלית מטעם האגודה לטיפוח חברה ותרבות בנתניה.

AddToAny