— פריטים ביבליוגרפיים

יצירות אומנותיות לפרקי תהלים של מלחיני הדור הראשון והשני בארץ ישראל : נסיבות החיבור, גורמים אידיאולוגיים ואמצעים סגנוניים

Concert settings of Psalms by first and second generation composers in the Land of Israel : contexts of composition, ideological factors and stylistics characteristics

כותרת נוספת: 
Concert settings of Psalms by first and second generation composers in the Land of Israel : contexts of composition, ideological factors and stylistics characteristics
סוג חומר: 
תזה / דוקטורט
מקום פרסום: 
Jerusalem, Israel
שנה: 
2009

AddToAny