— פריטים ביבליוגרפיים

מאוצר נעימות יהודי תימן

Material Type: 
ספרים
Publisher: 
המכון הישראלי למוסיקה דתית
Place of Publication: 
ירושלים
Year: 
1981
Edition: 
1
Languages: 
אנגלית
יוונית
יפנית
Country / Area: 
תימן
Description: 

אוסף ובו מגוון שירים (ליטורגיים, פאראליטורגיים, שירי נשים, שירי עם) מן המסורת התימנית, שאספו ורשמו יחיאל עדאקי ואורי שרביט.

AddToAny