— פריטים ביבליוגרפיים

, ספר שיר בינה : ביאורים בסוגיות השירה והנגון ע"פ התנ"ך, משנה, גמרא ... מוסר, קבלה ועוד

AddToAny