— פריטים ביבליוגרפיים

עיונים בהשפעת היסודות המקהלתיים על עיצובם והתפתחותם של סוגי הפיוט

סוג חומר: 
מאמרים בספרים
בתוך: 
Yuval Studies of The Jewish Music Research Centre
מוציא לאור: 
The Magnes Press, The Hebrew University
מקום פרסום: 
Jerusalem
שנה: 
1974 התשל"ד
סדרה: 
Yuval Studies
כרך: 
3
עמודים: 
18-48
שפות: 
צרפתית
יוונית
תיאור: 

המאמר עיין בהופעתם ובהתפתחותם של היסודות המקהלתיים בתבניות הפיוטיות הקדומות, מלבד התובנות על משקלו המפתיע של האלמנט המקהלתי כגורם מתסיס ומפרה בעיצובן ובהתפתחותן של תבניות הפיוט לסוגיהם, חשף לפנינו פעם אחת נוספת גם את מערכת הקשרים המרכבים והמסובכים שהזקיקה את הפייטנות היוצרת אל התפילה, והבליט שוב את נאמנותה של הפייטנות לתפקידה הליטורגי ואת דבקותה העקרונית בצורכי תפילת הרבים, כפי שנראו צרכים אלה בעיני חכמים, פייטנים ומתפללים. זיקות מתעצבות בשני קוים מקבילים, שקצב התנועה בהם אינו אחיד: בקו האחד נעה התפתחותה של התפילה על פי דרכה, בקצב שלה, ובהתאם לגורמים האימננטים המפעילים אותה, ואילו בקו השני נעה היצירה הפייטנית אף היא על פי דרכה וקצבה שלה. הפייטנות מגיבה תגובות מהירות וחריפות למדי על שינויים שמתחוללים בקו המקביל: היא מושפעת מהם ונענית לתביעותיהם. אולם חידושים המתהווים בה מכוח השפעות אלו אינם נשארים תלויים בגורם המשפיע, אלא נעשים חלקים אורגנים של ממנה ומתחילים אף הם לנוע ולהתפתח על פי חוקיות אימננטית של עצמם. ביטול הגורמים שהביאו להיווצרותם של חידושים בפייטנות אינו מביא אוטומטית גם לביטול תוצאותיהם: אלו מוסיפים לחיות את חייהן, עד ששעת כושר מיוחדת מסלקת אותן או מטשטשת את אופיין, או עד שהן מתנוונות ונעלמות מעצמן עם סוף נתיב התפתחותן הטבעית. מסקנות אלו יכולים להיות משמעותיים לחקר תופעות אחרות בפייטנות הקדומה והמאוחרת.

AddToAny