— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: אוסף ברגובסקי: שירי יידיש, 18.4.2004

Material Type: 
מחקרים בהתהוות
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Languages: 
יוונית
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי, עוסקת דוקטור גילה פלאם בקובץ שירי היידיש שהוקלטו ע"י ברגובסקי בתחילת המאה ה-20.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 10

תמסיר- דף מס'11

תמסיר- דף מס' 12

תמסיר- דף 22

תמסיר- דף מס' 23

תמסיר- דף מס' 13

תמסיר- דף מס' 14

תמסיר- דף מס' 17

תמסיר- דף מס' 19

תמסיר- דף מס' 20

תמסיר- דף מס' 21

תמסיר- דף מס' 24

תמסיר- דף מס' 18

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 9

תמסיר- דף מס' 15

תמסיר דף מס' 16

תמסיר- דף מס' 25

תמסיר- דף 26

תמסיר- דף מס' 27

תמסיר- דף 28

Sound Examples: 
חוקר

AddToAny