— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: החזן ישראל אלתר (בנוכחות בתו, גב' תחיה פלמן), 2.11.2003

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות
מקום הקלטה: 
הספריה הלאומית, ירושלים
תיאור: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מספר פרופ' שלייפר על חייו ופועלו של החזן ישראל אלתר, בנוכחות ביתו תחיה, ותוך השמעת הקלטות נדירות.

קבצים מצורפים: 

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 5

דוגמאות קול: 

AddToAny