— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: הנוסח בבתי הכנסת בקיבוצים הדתיים, 16.1.2005

Material Type: 
מחקרים בהתהוות
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Languages: 
יוונית
Country / Area: 
ישראל
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתארת ד"ר כרמלה גולדמן את הנוסח האשכנזי כפי שהתפתח לכדי נוסח יחודי בבתי הכנסת, בקיבוצים הדתיים.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס'9

Sound Examples: 

AddToAny