— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: כרך 4 של ברגובסקי: מוסיקה חסידית, 16.5.2004

Material Type: 
מחקרים בהתהוות
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתייחס מר יעקב מזור לכרך הרביעי של אוסף ברגובסקי,המוסיקה החסידית,לקראת פרסום מהדורה חדשה,מדעית של כתבי ברגובסקי.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 10

תמסיר- דף מס' 11

תמסיר- דף מס'12

תמסיר- דף מס' 13

תמסיר- דף מס' 14

תמסיר- דף מס' 15

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 9

Sound Examples: 

AddToAny