— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: מגמות בנוסח התפילה בבתי הכנסת בימינו, 10.4.2005

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות
מקום הקלטה: 
הספריה הלאומית, ירושלים
ארץ / אזור: 
ישראל
תיאור: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מעלים עמליה קדם ועודד פלס, סוגיות הקשורות לנוסח האשכנזי כפי שהוא נהוג היום בבתי הכנסת האשכנזיים בארץ ובחו"ל.

דוגמאות קול: 

AddToAny