— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: מושג המודאליות בניגונים, 6.4.2008

Material Type: 
מחקרים בהתהוות
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי דנים מר יעקב מזור ופרופ' אנדרי היידו על המודאליות של ניגונים חסידיים וכלייזמרים, ומנסים להמשיג אותה מחדש לאור הממצאים האחרונים של מחקרם.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 9

תמסיר- דף מס' 10

תמסיר- דף מס' 11

תמסיר- דף מס' 12

תמסיר- דף מס' 13

תמסיר- דף מס' 14

תמסיר- דף מס' 18

תמסיר- דף מס' 19

תמסיר- דף מס' 20

תמסיר- דף מס' 21

תמסיר- דף 22

תמסיר- דף 23

תמסיר- דף 24

תמסיר- דף מס' 25

תמסיר- דף מס' 26

תמסיר- דף מס' 15

תמסיר- דף מס' 16

תמסיר- דף מס' 17

תמסיר- דף מס' 1

Sound Examples: 

AddToAny