— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: מושג המודאליות בניגונים, 6.4.2008

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות
מקום הקלטה: 
הספריה הלאומית, ירושלים
תיאור: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי דנים מר יעקב מזור ופרופ' אנדרי היידו על המודאליות של ניגונים חסידיים וכלייזמרים, ומנסים להמשיג אותה מחדש לאור הממצאים האחרונים של מחקרם.

קבצים מצורפים: 

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 9

תמסיר- דף מס' 10

תמסיר- דף מס' 11

תמסיר- דף מס' 12

תמסיר- דף מס' 13

תמסיר- דף מס' 14

תמסיר- דף מס' 18

תמסיר- דף מס' 19

תמסיר- דף מס' 20

תמסיר- דף מס' 21

תמסיר- דף 22

תמסיר- דף 23

תמסיר- דף 24

תמסיר- דף מס' 25

תמסיר- דף מס' 26

תמסיר- דף מס' 15

תמסיר- דף מס' 16

תמסיר- דף מס' 17

תמסיר- דף מס' 1

דוגמאות קול: 

AddToAny