— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: מזרח ומערב, 15.6.2003

Material Type: 
מחקרים בהתהוות
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Languages: 
יוונית
Country / Area: 
אירופה
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי, מתארת גב' עמליה קדם את ההבדלים והשוני בין המסורות המערב והמזרח אירופיות,לעומת החיבור והמיזוג ביניהן,כפי שהם משתקפים בבתי הכנסת האשכנזים במרחב הישראלי כיום.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 4

תמסיר- דף מס' 5

תמסיר- דף מס' 6

תמסיר- דף מס' 7

תמסיר- דף מס' 8

תמסיר- דף מס' 3

תמסיר-דף מס' 9

Sound Examples: 

AddToAny