— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: שלמה קרליבך - דיווח על עבודת דוקטורט, 13.3.2008

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות
מקום הקלטה: 
הספריה הלאומית ירושלים
שפות: 
יוונית
תיאור: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתארת שרה וידנפלד את מהלך עבודת הדוקטורט שלה אודות ר' שלמה קרליבך, ואת הממצאים ההיסטוריים והמוסיקליים אליהם הגיעה.

AddToAny