— פריטים ביבליוגרפיים

פורום אשכנז: תבניות קצב בניגונים חסידיים, 8.5.2005

Material Type: 
מחקרים בהתהוות
Place of Recording: 
הספריה הלאומית, ירושלים
Country / Area: 
מזרח אירופה
Description: 

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתייחס נאמן לפרמטר שאליו לא מתייחסים בדרך כלל בהקשר הזה,תבניות קצב בניגונים חסידיים.את עבודתו עושה נאמן תוך שיתוף פעולה עם החוקרים פרופ' היידו ויעקב מזור.

Attachments: 

תמסיר- דף מס' 1

תמסיר- דף מס' 2

תמסיר- דף מס' 3

Sound Examples: 

AddToAny