— פריטים ביבליוגרפיים

רבי יוסף שלום גאלייגו בעל ספר אמרי נועם, חזן שאלוניקאי באמשטרדם בראשית המאה הי"ז

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
In: 
אסופות
Publisher: 
יד הרב נסים
Place of Publication: 
ירושלים
Year: 
1992 תשנ"ב
Volume: 
ו
Pages: 
פז-קיז
Languages: 
יוונית
Country / Area: 
הולנד
Description: 

AddToAny