תפילת עמידה

תפילת עמידה היא ליבת טקס התפילה היהודי. לתפילת עמידה שני שמות נוספים: תפילת שמונה עשרה – בשל שמונה עשרה הברכות שהנאמרות במסגרתה ו"התפילה" – המדגיש את חשיבותה בטקס התפילה. תפילת עמידה נאמרת בעמידה ובלחש והחזן חוזר עליה פעם נוספת בקול רם. חזרה זו נקראת חזרת הש"ץ (שליח ציבור) ומטרתה המקורית הייתה לוודא שגם חברי הקהילה שאינם יודעים קרוא וכתוב ימלאו את חובתם בהאזינם לחזן. מספר הברכות בעמידה משתנה בהתאם ליום או למועד. לדוגמא: בשבת ובחגים נאמרות שבע ברכות בלבד ובמוסף של ראש השנה נאמרות תשע ברכות. 

AddToAny