ספרים

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
120NIS
De Gruyter Oldenbourg; Hebrew University Magnes Press,
120NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
120NIS
Jewish Music Research Centre - Hebrew University of Jerusalem
150NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
20NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
20NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
40NIS
האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר יהדות הולנד והמרכז לחקר המוסיקה היהודית
50NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
40NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
50NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
50NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
55NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
80NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
120NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
46NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
70NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
28NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
40NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
14.72NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
120NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
28NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
11.04NIS

AddToAny