ספרים

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
120NIS
De Gruyter Oldenbourg; Hebrew University Magnes Press,
120NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
120NIS
Jewish Music Research Centre - Hebrew University of Jerusalem
150NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
20NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
20NIS

AddToAny