ספרים

מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
40NIS
האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר יהדות הולנד והמרכז לחקר המוסיקה היהודית
50NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים
40NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
50NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
50NIS
הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית
55NIS

AddToAny