חנות: תקליטורים

פיענוח ודברי הסבר: רבקה הבסי ואדוין סרוסי חוקרים שותפים: מייקל איילוורד, יואל ברסלר, יהודית ר‘ כהן, ריסטו פקה פינאנן ב-2008 הוציא המרכז לחקר המוסיקה היהודית מארז בן ארבעה תקליטורים...
* ILS
מיזמים מדעיים, בדומה ליין משובח, מבשילים לפעמים לאורך תקופה ארוכה. הפרסום הנוכחי, שלידתו ב-1986, הוא תוצאה של תהליך עיקש ומדוקדק לא פחות, ומשל היין מתאים לו באופן טבעי שכן הוא התממש בשיתוף עם...
100 ILS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
* NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
100 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
120 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
150 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
40 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
המרכז לחקר המוסיקה היהודית\מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח\ נענע דיסק
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים והאקדמיה הלאומית של סנטה צ'צ'יליה ברומא
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר יהדות הולנד והמרכז לחקר המוסיקה היהודית
60 NIS
האוניברסיטה העברית, המרכז לחקר המוסיקה היהודית
60 NIS
מרכז לחקר מוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
60 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
80 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
80 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
80 NIS
מרכז לחקר המוסיקה היהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים
80 NIS

AddToAny