Cantor

המאבק נגד המוזיקה של זולצר ולבנדובסקי במאה העשרים

המחבר מביא את הביקורת על המוזיקה של זולצר ושל לבנדובסקי וקורא להעריך מחדש את המוזיקה הזו כדי שלא תאבד המורשה המוזיקלית שהשאירו.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס

לדמותם של ר' נסים קורקידי וניסן כהן מלמד, ממעצבי דמותה של החזנות הספרדית בתל-אביב

במאמר זה סוקר המחבר את דמותם של ר' ניסים קורקידי וניסן כהן מלמד ממעצבי דמותה של החזנות הספרדית בתל-אביב

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשנ"ו

AddToAny