Cantors - Hazzanim

פורום אשכנז: תפילה לשלום המדינה, 23.12.2007

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי עומדת ד"ר כרמלה גולדמן על משמעות הטקסט של התפילה לשלום המדינה, והקשר שלו לאופן שבו הוא מבוצע בבתי הכנסת השונים במרחב של החברה הציונית -דתית, תוך שימת לב לשינויים האקטואליים והרגשיים שחלו בימינו.

Material Type: 
מחקרים בהתהוות

לדמותם של ר' נסים קורקידי וניסן כהן מלמד, ממעצבי דמותה של החזנות הספרדית בתל-אביב

במאמר זה סוקר המחבר את דמותם של ר' ניסים קורקידי וניסן כהן מלמד ממעצבי דמותה של החזנות הספרדית בתל-אביב

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
תשנ"ו

קולטור-טרעגער פון דער אידישער ליטורגיע: היסטאריש-ביאגראפישער איבערבליק איבער חזנות, חזנים און דיריזשארן

Culture-conveyors of the Jewish liturgy: a historical-biographical overview of cantorial music, cantors and choirmasters.

Material Type: 
ספרים
Year: 
1930

שמואל אלמן: חמישים שנה לפטירתו

קיצור תולדותיו של החזן והמלחין שמואל אלמן ותיאור ההשפעות עליו וסוגי המוסיקה שכתב. בסוף המאמר דברי הקדמה לקונצרט מיצירותיו של אלמן בביצוע החזן ישראל גולדשטיין והפסנתרנית איה שלייפר, בכינוס השלושים ותשעה למוסיקה יהודית, חנוכה תשנ"ח

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
תש"ס 2000

AddToAny