Hazzanim - Cantors

המאבק נגד המוזיקה של זולצר ולבנדובסקי במאה העשרים

המחבר מביא את הביקורת על המוזיקה של זולצר ושל לבנדובסקי וקורא להעריך מחדש את המוזיקה הזו כדי שלא תאבד המורשה המוזיקלית שהשאירו.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס

AddToAny