Holocaust

שירי תקופת השואה-אז ועכשיו

מחבר

המאמר דן בשירי השואה ובעובדה שרק מעטים מתוכם מושמעים ומבוצעים כיום. המאמר תומך בביצוע ובשימור של כל שירי השואה המהווים עדות לחיי היומיום ולעמידה הרוחנית של היהודים בגיטאות ובמחנות.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשנ"ו

AddToAny