Israel

היבטים של המשכיות ותמורה בשירת הפיוטים ב"שיר ושבחה" - המפגש בין שתי עדות מסורתיות, החלבית והספרדית, בירושלים

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
תש"ס 2000

מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים (המאה הט"ז)

תיאור והסבר לתופעת החיבור של פיוטים עבריים חדשים למנגינות קיימות של שירים פופולריים, תופעה שהיתה נפוצה בקרב יהודים ספרדים במאה ה16 במזרח התיכון (בעיקר תורכיה). המאמר מתייחס לאוספי השירים של ר' ישראל נג'ארה וכולל מספר דוגמאות תווים.

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
1960

AddToAny