Israel

דברי מבוא לדיון שולחן עגול: השיר הישראלי: השפעת התמליל העברי על עיצובו וסגנונו

דיון בנושא השפעת הטכסט על הלחן בזמר הישראלי

סוג חומר: 
מאמרים בספרים
שנה: 
1982

AddToAny