Kabbalah

The Magical and Theurgic Interpretation of Music in Jewish Sources from the Renaissance to Hassidism (Hebrew)

מחבר: 
Moshe Idel
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/02%20Heb%20section%20Moshe%20Idel%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%99%20%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%99%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%91%D7%98%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A0%D7%A1%20%D7%95%D7%A2%20%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20incl%20title%20page%20abreves.pdf

נושאי מוסיקה בזהר - טכסטים ומפתחות

מחבר שותף

בחיבור זה קובצו 196 מובאות מן הזהר, הזהר החדש ותיקוני זהר. תכליתו העקרית של קבץ זה היא לתת בידי הקורא, החוקר והמשכיל לקט שלם ככל האפשר של אותם מקומות בספרות הזהר אשר יש בהם עניין הקשור במישרין או בעקיפין במוסיקה או בחכמת המוסיקה. טקסטים בעברית וארמית, ומבוא עברי ואנגלי.

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
1977

פורום אשכנז: הטדסקי, 11.5.2003

מתוך מפגשי קבוצת חוקרי אשכנז הנערכים בבנין הספרייה הלאומית. בכל מפגש מציג חוקר אחר אספקטים מחקריים של המסורת האשכנזית לסוגיה ולאחר מכן מתנהל דיון.
במפגש הנוכחי מתאר דוקטור פרנצ'סקו ספניולו את מנהגם של ה"טדסקי", היהודים האשכנזים מצפון איטליה.

סוג חומר: 
מחקרים בהתהוות

הפירוש המאגי והתיאורגי של המוסיקה בטקסטים יהודיים מתקופת הרנסנס ועד החסידות

מחבר
עורך שותף

מן המאה ה-15 אנו מוצאים סדרה ארוכה של טקסטים יהודיים המתיחסים למוסיקה כטכניקה בעלת סגולות מאגיות ותאורגיות. הגישה הזו החלה אצל המחברים האיטלקיים היהודים ונראה שהיא מושפעת מדעות דומות האקדמיה הפלורנטינית.יצחק אברבנל ויוחנן אלמנו מתארים את המוסיקה במונחים מאגיים. מן המאה ה-16 יהודים קבליים התיחסו לעיתים קרובות לאפשרות למציאת ההרמוניה האבודה בעולם האלוהי של הספרות על ידי שירה תאורגית. דעות אלו השפיעו על מחברים יהודיים מן המאה ה- 16 ועד סוף המאה ה- 18 ביניהם גם הבעל שם טוב.

סוג חומר: 
מאמרים בספרים
שנה: 
1982

יהודי תימן שירתם ונגינתם

A thorough introduction to the history and culture of Yemenite Jews, for the erudite Hebrew reader. The article has five chapters and two appendices. Chapter 1 is a history of the Jews in Yemen, their centers in Yemen and Aden and their settlement in Jerusalem, with a few remarks about the historiography of Yemenite Jews. Chapter 2 describes Yemenite garments, customs, life style, and beliefs as Idelsohn witnessed in Jerusalem.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1918

AddToAny