Manuals

ליקוטים בחכמת המוסיקה בכתב יד לונדון, הספריה הבריטית Or. 10878

שלושה כתבי יד מן הספריה הבריטית בלונדון בנושא מוסיקה מובאים כאן: הגרסה העברית של הפירוש היהודי-ערבי של דונש אבן תמים על ספר היצירה, הגהה של משה אבן עזרא על פירוש דונש איבן תמים על ספר היצירה ומאמר בתורת המוסיקה.

סוג חומר: 
מאמרים בספרים
שנה: 
1982

AddToAny