Music

"מבוא למגדל הפורח באויר" - המשניות מאת אנדרה היידו

הקשר בין לימוד למוזיקה הוא הבסיס ליצירתו של אנדרה היידו. הלימוד בנעימה הוא נקודת המוצא ההיסטורית הרוחנית של היצירה. מחבר המאמר מנתח את היצירה של היידו.

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
תשמ"ב

AddToAny