Musica mizrakhit

הסגנון המזרחי במוזיקה דתית

דיון בסגנונות השונים שיש במוזיקה המזרחית והסבר על נעימות שכתב המחבר - עזרא גבאי וכן קריאה לאסוף ולהדפיס חומר של עדות שונות במטרה להגיע בבוא הזמן למוזיקה דתית אחידה בכל העדות בישראל

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשכ"ב

הכל זהב

הספר מביא את תולדות המוסיקה הפופולארית בישראל על כל הג'אנרים שלה. לגבי כל תקופה מובאות דוגמאות של התקליטים הבולטים בתקופה.

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
1993

תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 1970-1990

הספר מכיל ממצאים על היבטים שונים של תרבות הפנאי. בין השאר מיוחד פרק נכבד לנושא התרבות המוזיקלית, סגנונות מעדפים, דפוסי בילוי וכו' בחלוקה לקריטריונים כמו גיל ומוצא עדתי

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
2000

הפרטיזן שנפל בערבות הנגב

המאמר מנתח את גלגוליו של שיר הפרטיזן הרוסי בישראל בשני מסלולים מקבילים: האחד כשיר שהפך לשיר קנוני במלחמת השחרור ונחשב כחלק מהז'אנר שירי ארץ ישראל, ואילו המסלול השני הוא כשיר שהפך לחלק מהזמר המזרחי הים-תיכוני בפיו של הזמר זוהר ארגוב ונחשב, בגלגולו זה, כחלק ממורשתו של הזמר

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
2005

בוא שיר עברי. שירי ארץ ישראל: היבטים מוזיקליים וחברתיים

הספר מנתח את הז'אנר שירי ארץ ישראל בהיבטים מוזיקליים וחברתיים. הספר זכה בפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תשס"ה.

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
2006

AddToAny