Poems

The Music and its Function in the Singing of the Qasīd anda birabbī dī kalaq (Hebrew)

מחבר: 
Uri Sharvit
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/009%20%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%A8%20-%D7%90%D7%91%D7%93%D7%90%20%D7%91%D7%A8%D7%91%D7%99%20%D7%93%D7%99%20%D7%9B%D7%9C%D7%A7-%20%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%20%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%98%20%D7%A7%D7%A6%D7%91-%D7%A8%D7%9C%D7%93.pdf

מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים (המאה הט"ז)

תיאור והסבר לתופעת החיבור של פיוטים עבריים חדשים למנגינות קיימות של שירים פופולריים, תופעה שהיתה נפוצה בקרב יהודים ספרדים במאה ה16 במזרח התיכון (בעיקר תורכיה). המאמר מתייחס לאוספי השירים של ר' ישראל נג'ארה וכולל מספר דוגמאות תווים.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
1960

AddToAny