Roman

Aspects of Music Culture in the Land of Israel during the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods: Sepphoris as a Case Study

Author: 
Mira Waner
https://jewish-music.huji.ac.il/sites/default/files/11%20%20Aspects%20of%20Music%20Culture%20in%20the%20Land%20of%20Israel%20during%20the%20Hellenistic%20Roman%20and%20Byzantine%20Periods%20Sepphoris%20as%20a%20Case%20Study%20pp.pdf

מנגינות קדומות לפזמונים ספרדיים (המאה הט"ז)

תיאור והסבר לתופעת החיבור של פיוטים עבריים חדשים למנגינות קיימות של שירים פופולריים, תופעה שהיתה נפוצה בקרב יהודים ספרדים במאה ה16 במזרח התיכון (בעיקר תורכיה). המאמר מתייחס לאוספי השירים של ר' ישראל נג'ארה וכולל מספר דוגמאות תווים.

Material Type: 
מאמרים בכתבי עת
Year: 
1960

AddToAny