Shirei Eretz Israel

הפרטיזן שנפל בערבות הנגב

המאמר מנתח את גלגוליו של שיר הפרטיזן הרוסי בישראל בשני מסלולים מקבילים: האחד כשיר שהפך לשיר קנוני במלחמת השחרור ונחשב כחלק מהז'אנר שירי ארץ ישראל, ואילו המסלול השני הוא כשיר שהפך לחלק מהזמר המזרחי הים-תיכוני בפיו של הזמר זוהר ארגוב ונחשב, בגלגולו זה, כחלק ממורשתו של הזמר

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
2005

בוא שיר עברי. שירי ארץ ישראל: היבטים מוזיקליים וחברתיים

הספר מנתח את הז'אנר שירי ארץ ישראל בהיבטים מוזיקליים וחברתיים. הספר זכה בפרס בהט לספר העיון המקורי הטוב לשנת תשס"ה.

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
2006

AddToAny