Social functions

רבדים שונים ברפרטואר הלחנים בתפילת שחרית של שבת בבית הכנסת הספרדי "אבוהב" בצפת

המאמר מתאר מחקר העוסק בהיבטים החברתיים של המוזיקה בתפילה כמו: התייחסות הסטורית למסורת הביצוע, השתייכות עדתית, מעמד אישי, יחסי גומלין חברתיים, תפקידים של יחידים בחברה.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשס"ו

AddToAny