Song

הכל זהב

הספר מביא את תולדות המוסיקה הפופולארית בישראל על כל הג'אנרים שלה. לגבי כל תקופה מובאות דוגמאות של התקליטים הבולטים בתקופה.

Material Type: 
ספרים
Year: 
1993

תרבות הפנאי בישראל: תמורות בדפוסי הפעילות התרבותית 1970-1990

הספר מכיל ממצאים על היבטים שונים של תרבות הפנאי. בין השאר מיוחד פרק נכבד לנושא התרבות המוזיקלית, סגנונות מעדפים, דפוסי בילוי וכו' בחלוקה לקריטריונים כמו גיל ומוצא עדתי

Material Type: 
ספרים
Year: 
2000

דברי מבוא לדיון שולחן עגול: השיר הישראלי: השפעת התמליל העברי על עיצובו וסגנונו

דיון בנושא השפעת הטכסט על הלחן בזמר הישראלי

Material Type: 
מאמרים בספרים
Year: 
1982

AddToAny