Synagogue music

חמישים שנות חזנות בישראל-במה התקדמנו?

המאמר סוקר את השינויים הדמוגרפיים שחלו בקהל בתי הכנסת בישראל במשך חמישים שנות קיומה וכיצד משפיעים אלו על המוזיקה המושמעת בבתי הכנסת של העדות השונות

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תש"ס

קול ישראל: אנטולוגיה ישראלית-מסורתית לחזנות של כל השנה ספר הניגונים של הסמינר "סלה" ובית הכנסת לתלמידים "בילו": מיצירותיו ועיבודיו של שלמה רביץ וגדולי החזנים

מיצירותיו ועיבודיו של שלמה רביץ וגדולי החזנים. בספר שלושה שערים: א) מפעולות "בילו" וערכי בית-הכנסת בשטחי חינוך שונים.--ב) "ישראל בנגוני מועדיו" (פרקים בנגינה העברית).--ג) לחנים ויצירות בחזנות.
כרך ראשון: שבת וראש-חודש, שלוש רגלים; כרך שני: סליחות, ימים נוראים, תשעה באב ונספחות.

סוג חומר: 
תווים
שנה: 
תשכ"ד 1964

AddToAny