Taamey hamikra

עיטורים על ’ושננתם לבניך’ - לימוד טעמי המקרא - תורה לפי מסורות קהילות ישראל, בלוויית הדגמות מוקלטות, תשלט ,

קדרי יהודה: "ושננתם לבניך - לימוד טעמי המקרא-תורה לפי מסורות קהילות ישראל, בלווית הדגמות מוקלטות" (ביקורת) ,

סוג חומר: 
ספרים
שנה: 
תשמ"א

שיחזור ראשוני של קריאה בטעמים

מחבר

המאמר בא להתמודד עם בעיה הקשורהבתולדות התרבות היהודית; בעיה הקשורה הן למשמעות המקורית של סימני הטעמים, הן לקשר בין מבנה התחביר המילולי של הטכסט המקודש והתחביר המוזיקלי, והן לעצם מהות הסגנון המוזיקלי של מסורת ווקאלית עתיקה.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשמ"ט

דרכי הוראת התחביר והפיסוק לאור כללי הטעמים

המאמר עוסק בבעיות של הוראת התחביר בבתי הספר. המחבר טוען כי מקורן של שגיאות התחביר של התלמידים בבתי הספר מקורן בהשפעות טעמי המקרא ולכך הוא מתייחס במאמר.

סוג חומר: 
מאמרים בכתבי עת
שנה: 
תשל"ב

AddToAny