Projects

הסיפור הדרמטי של עליית יהודי אתיופיה לישראל בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 נגע ללבם של רבים ברחבי העולם. ביזמת המרכז, הוקם ב-1985 צוות מחקר צרפתי-ישראלי משותף שמטרתו לתעד בפרטות את הליטורגיה של יהודי אתיופיה למען הדורות הבאים. שותף לפרויקט היה הגוף הקרוי "המעבדה ללשונות ותרבויות בע"פ" (Laboratoire...

  מסורות ליטורגיות של יהודי אשכנז במוקד העניין של חוקרי המרכז עומדים כמה פרויקטים גדולים הנוגעים להיבטים שונים של המסורות הליטורגיות האשכנזיות. מאמצים גדולים מושקעים בפרסום אוסף החזנות של מאיר לוי מאסלינגר, בעריכת עמית המרכז ג'פרי גולדברג ובשיתוף אליהו שלייפר, מהחשובים בפרויקטים של השנים...

השיר היהודי-ספרדי המרכז לחקר המוסיקה היהודית הקים את האוסף האתנוגרפי הגדול ביותר של שירי יהדות ספרד (לדינו). שושנה וייך-שחק, חוקרת בכירה במרכז, עוסקת מאז 1975 בתיעוד הרפרטואר באמצעות הקלטות שמע ווידאו של זמרים מיוון, בולגריה, תורכיה, מרוקו וישראל. ההקלטות נערכו בישראל ובחו"ל (בספרד, בסלוניקי,...

AddToAny