Projects

הסיפור הדרמטי של עליית יהודי אתיופיה לישראל בשנות ה-80 וה-90 של המאה ה-20 נגע ללבם של רבים ברחבי העולם. ביזמת המרכז, הוקם ב-1985 צוות מחקר צרפתי-ישראלי משותף שמטרתו לתעד בפרטות את הליטורגיה של יהודי אתיופיה למען הדורות הבאים. שותף לפרויקט היה הגוף הקרוי "המעבדה ללשונות ותרבויות בע"פ" (Laboratoire...

AddToAny