JMRC Store

מוסיקה הייתה אחד המרכיבים של הרצף התרבותי שהתפתח בציוויליזציות העוקבות של המזרח הקרוב ויוון ורומא. ספר זה מכסה את הטווח והמכלול של הסימביוזה הזו, וכן בוחן ממצאים ארכיאולוגיים, טקסטים וחומרים...

120 NIS

מיזמים מדעיים, בדומה ליין משובח, מבשילים לפעמים לאורך תקופה ארוכה. הפרסום הנוכחי, שלידתו ב-1986, הוא תוצאה של תהליך עיקש ומדוקדק לא פחות, ומשל היין מתאים לו באופן טבעי שכן הוא התממש בשיתוף עם עמיתים צרפתיים.

העלייה החשאית של...

100 NIS

AddToAny