— Bibliographic Items

המלחינים עולי גרמניה והיצירה המוזיקלית בישראל

Material Type: 
Articles in Books
In: 
בין המולדות: היקים במחוזותיהם
Publisher: 
מרכז זלמן שזר, מרכז קבנר - האוניברסיטה העברית בירושלים
Place of Publication: 
ירושלים
Year: 
2006, תשס"ו
Pages: 
202 - 210
Languages: 
Greek
Country / Area: 
Israel
Description: 

סקירה כללית של המלחינים מבין עולי גרמניה בשנות ה30 של המאה ה20 והשפעתם על חיי המוסיקה ביישוב, תוך התייחסות קצרה לביטוי המוסיקלי של תגובות המלחינים על העלייה. כולל מעט פירוט על ז'אנרים ויצירות של חנוך יעקבי, חיים אלכסנדר, פאול בן-חיים, אריך ולטר שטרנברג ויוסף טל. בסיכום המאמר טוען המחבר כי בין המלחינים הללו מתגלה גיוון רב, ביצירה ובאידיאולוגיה, וכי כל אחד מהם מצא דרך אישית משלו לשלב במורשת הגדולה של המוסיקה הגרמנית-אוסטרית שעמה באו, ביטויים מוסיקליים ששאבו מן הסביבה החדשה בארץ ישראל: מוסיקה ערבית, מוסיקת עדות ישראל במזרח ושיר העם הארץ-ישראלי והישראלי.

AddToAny